ملا عبدالمنان نیازی؛ معاون شاخه انشعابی طالبان

دکمه بازگشت به بالا