آموزشافغانستان

مکتب افغانستانی‌ها در هند بسته شد

به دلیل عدم همکاری گروه طالبان، مکتب سید جمال الدین افغانی، در دهلی‌نو که برای مهاجرین افغانستانی خدمات ارائه می‌کرد، مسدود شد.
در خبر نامه‌از که از سوی مدیریت این مکتب نشر شده آمده است که این مکتب از دیر زمان به این طرف فعالیت داشت که در آن ۲۷۸ دانش آموز افغانستانی ۱۴۳ دختر و ۱۳۵ پسر بودند، درس می‌خواندند.
خبرنامه افزوده که این مکتب به همکاری مستقیم وزارت معارف سابق افغانستان و حمایت سفارت این کشور به فعالیت خود ادامه می داد اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، وزارت معارف تحت کنترول این گروه از همکاری با مکتب مهاجرین افغانستانی خود داری کرده که باعث بسته شدن دروازه مکتب و توقف درس و آموزش اطفال مهاجرین افغانستانی شده‌است.
این در حالی ست که پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان این گروه، دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه درس خواندن ندادند و پس از نزدیک به دو سال همچنان دروازه مکاتب بر روی دختران بسته است.

دکمه بازگشت به بالا