افغانستان

همایش بزرگ‌داشت از سال‌روزی پیروزی جهاد مردم افغانستان

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان طی همایش مجازی از سی ویکمین سال‌روز پیروزی جهاد مردم افغانستان، گرامی‎داشت نمود.

در این مراسم عطامحمدنور، عضو هیئت رییسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در مورد زوایای مختلف جهاد، انگیزة آزادی خواهی مردم افغانستان و مبانی مبارزاتی آنان و هم‌چنین شکل گیری نهضت اسلامی، وقایع پیش از پیروزی در شمال کشور و تحولات پسین و مقاومت نخست توضیحات همه جانبه داده، جهاد مردم افغانستان را یکی از رویدادهای بزرگ تاریخی توصیف نمود.

پروفیسور عبدرب الرسول سیاف، عضو هیئت رییسه شورای مقاومت ملی در پیامی که توسط مولانا حبیب‌الرحمن سیاف عضو شورای رهبری شورای مقاومت ملی، ارائه گردید، جهاد را فریضه الهی خواند که مردم افغانستان در برابر یک نیروی اشغال‌گر برای دفاع از کشور شان به آن متوسل شدند. در این پیام بر وحدت مردم و راه‌های رهایی از وضعیت کنونی نیز تاکید گردیده بود.

پیام مارشال عبدالرشید دوستم، عضو هیئت رییسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان توسط همایون خیری، عضو شورای رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، قرائت گردید که در آن به حاشیه‌های سقوط آخرین حکومت کمونیستی اشاره شده بود و از شکل گیری جنبش ملی اسلامی افغانستان و نقش نیروهای احزاب و جریان‌های شمال کشور در آزادی افغانستان و پیروزی هشتم ثور به عنوان بخش مهم این پیروزی تذکر رفته بود. در این پیام ضمن توضیح وضعیت فعلی، بر راه های برون رفت از آن نیز اشاره گردید.

استاد حاجی محمد محقق، عضو هیئت رییسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از هشتم ثور به عنوان پیروزی بزرگ مردم افغانستان و یکی از رویدادهای سترگ تاریخی یاد کرد و ضمن توضیح رویدادهای پیش از پیروزی مجاهدین و وضعیت جبهات شمال کشور، حاشیه‌های نبردهای مقدس مردم افغانستان را برشمرد و از فداکاری های مجاهدین به نیکی یادکرده، در مورد پیامدهای نا مطلوب هشتم ثور نیز مسایلی را ابراز و بر تقویت صفوف مخالفان طالبان برای نجات کشور از وضعیت جاری تاکید ورزید.

داکتر عبدالبصیر انور، عضو هیئت رییسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با شادباش گویی پیروزی هشتم ثور، به عوامل ناگزیری های مهاجرت در زمان اشغال افغانستان پرداخته، اشغال کشور توسط نیروهای شوروی پیشین را یکی از تلخ ترین رویداهای خواند که سبب مهاجرت یک بخش بزرگی از مردم ما شد و زیان‌های فراوانی به افغانستان وارد گردید.

خالد پشتون، عضو شورای رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به نمایندگی از حوزة قندهار و جنوب غرب کشور، از شکل گیری جهاد در آن حوزه و پیروزی این امر مقدس یادکرد و این رویداد تاریخی را افتخار تمام مردم افغانستان خواند.

محمد الماس زاهد، عضو هیئت رییسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در مورد چگونگی شکل گیری جبهات جهاد در شمالی و هم‌چنین فداکاری های مردم آن خطه مطالبی را بیان کرد و از شخصیت‌هایی نام برد که در جهاد و مقاومت فداکارانه ایستادگی کردند.

غلام فاروق مجروح، عضو شورای رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در مورد شکل گیری جهاد در حوزة جنوب غرب، قیام 24 حوت و حماسه آفرینی‌های مردم توضیحات داد و از فداکاری های قهرمانان عرصة آزادی به نیکی یاد نمود.

استادمحمد سرور دانش، عضو هیئت رییسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، ضمن عرض شادباش پیروزی جهاد، وضعیت جاری کشور را بر رسی و عوامل آن را توضیح داد. استاد دانش از گسست‌ حکومت‌ها، شکل گیری نظام جمهوریت، دست‌آوردها و معایب آن یادکرد و بر ضرورت بسیج بیشتر نیروهای سیاسی مخالف طالبان برای برگشت به نظام مردم سالار به عنوان یک ضرورت امروزی یادآوری نمود.

سخن‌ران پایانی این همایش که حسب ساختار بندی تاریخی وضعیت گذشته و امروز کشور تنظیم شده بود، محمد یونس قانونی، عضو هیئت رییسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان بود. آقای قانونی طرح نجات کشور از بحران را به عنوان نقشه راه گذار از وضعیت فعلی و رسیدن به ثبات در آینده توضیح داد و تاکید نمود که این نقشه از جانب شورای مقاومت ملی ترسیم شده و سایرجریان‌های سیاسی نیز می‌توانند درکنار شورا این مسیر را با دیدگاه‌های مشترک بپیمایند. به باور ایشان با نقشه راه و از سرگیری روند گفت‌وگوهای صلح، می‌توان افغانستان را از وضعیت کنونی نجات داد.

دکمه بازگشت به بالا