آموزشافغانستانحقوق بشر

گزارش جدید ریچارد بنت؛ آپارتاید جنسیتی، توصیف دقیق سرکوب زنان توسط طالبان است

در گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، آپارتاید جنسیتی به عنوان «دقیق‌ترین توصیف برای سرکوب نهادینه» زنان توسط رژیم طالبان معرفی شده است.

بنت از دولت‌های جهان خواسته تا این پدیده را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و از تصویب آن در قوانین بین‌المللی حمایت کرده است.

به گفته وی، تبعیض و سرکوب زنان در قلب ایدئولوژی و ساختار حکومتی طالبان قرار دارد و این گروه با انسانیت‌زدایی کامل از زنان و دختران افغان، مرتکب آپارتاید جنسیتی می‌شود.

از این رو، بنت از کشورهای جهان خواسته تا از هرگونه عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به مقامات طالبان خودداری کنند.

وی در این گزارش که اواخر شب گذشته منتشر شد، تاکید کرده که ستم نظام‌یافته علیه زنان افغان باید یکی از محورهای اصلی در نشست‌های بین‌المللی پیرامون افغانستان و گفتگوها با طالبان باشد؛ هرچند که این گروه تمامی درخواست‌های بین‌المللی برای لغو سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان را رد کرده است.

دکمه بازگشت به بالا