افغانستان

امرالله صالح: هزاران فعال پاکستانی پیشروی های طالبان را جشن گرفته اند

هزاران فعال پاکستانی پیشروی های طالبان را جشن گرفته اند و این امر باعث شد که من تصویر ذیل را در صفحه تویتر خویش نشر نمایم.

درین عکس که از سال ۱۹۷۱ است جنرال پاکستانی به اسم نیازی “سند تسلیمی ” که رسما هم به عنوان سند تسلیمی درج شده است امضا می نماید که به اساس آن صد هزار نیروی اردوی پاکستان تسلیم هند گردید. من گفتم ما چنین سند ننگین در تاریخ خویش نداریم و هرگز نخواهیم داشت. از دیروز بدینسو شماری از وزرای اسبق ، سرمایه داران مشهور به شمول مالک یک بانک خصوصی که تحصیل یافته امریکاست ، خبرنگاران مشهور پاکستان و اعضای جامعه پاکستان گفته اند ” منتظر باش که جسدت را در پایه برق کشال ببینیم”. دیگری گفته است طالبان به عنوان طرفداران صدیق پاکستان یک بار به شما درس عبرت دادند و نجیب را از پایه برق آویزان کردند. فقط چند وقت دیگر نیاز است که شما را دوباره سبق بدهیم ……

لطفا به تویتر من رفته ببینید که چه مقدار حس انزجار و انتقام پاکستان در برابر این خاک و مردم دارد. اگر کسی کوچکترین شک هم داشته باشد به یقین مبدل میگردد. یکی از فعالان پاکستانی که دوکتورای خویش را از امریکا گرفته است نوشته ” طالب را پرورش دادیم که شما و نظام تان را به خاک یکسان سازیم تا دیگر به اسم افغان نمک حرام در همسایگی چیزی نداشته باشیم “.

باهویدا شدن هرچه بیشتر چهره و نیت دشمن برماست که عزم ما را محکمتر نماییم . طالب رسوا و ناکام میشود. فقط زمان در میان است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا