افغانستانویدئو

غنی: افغانستان ۳۲ زبان دارد، گوینده هر زبان باید خود را مصئون حس کند

رئیس جمهور، قشر جوان را منحیث شبکه های وسیع فکری و اجتماعی دانسته، گفت که یکی از عوامل ۴۲ سال جنگ در کشور این بوده است که نسل جوان را تقسیم ساخته و تبدیل به هویت های کوچک نمودند

نخستین جلسۀ شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور غنی، تدویر یافت
نخستین جلسۀ شورای عالی جوانان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد.
در این جلسه که بانوی اول کشور و شماری از مقامات دولتی نیز حضور داشتند، ابتدا کلیپ ویدیویی گزارش مختصر از پروسه انتخابات شورای عالی جوانان در سراسر افغانستان به نشر رسید.
شورای عالی جوانان به تأسی از ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و فرمان شماره (۸۳) مقام عالی ریاست جمهوری به منظور تقویت و بهبود وضعیت جوانان کشور ایجاد شده است.
در ادامه جلسه، ضمن اینکه اعضای انتخابی و انتصابی شورای عالی جوانان خود را معرفی کردند، معاون ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری، مسوده طرزالعمل کاری شورا را ارائه کرد.
مطابق به اجندای جلسه، ریاست انسجام امور شوراها، گزارش تحلیلی کارکرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال جوانان را در سه بخش که بخش اول آن تحت عنوان نقش و حضور جوانان در ساختارهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، به جلسه ارائه کرد.
در ادامه جلسه، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گزارش از کارکردهای معینیت امور جوانان را در سه بخش (وضعیت ساختار تشکیلاتی و تعییناتی، املاک و جایداد ها و امور مالی معینیت امور جوانان) به اشتراک کننده گان ارائه نمود.
سپس دو تن از اعضای شورای عالی جوانان به نمایندگی از دیگران، خواست ها و پیشنهادات جوانان را در خصوص صلح، هماهنگی با سایر شوراهای عالی، ایجاد آدرس مشخص برای جوانان عضو شورای عالی جوانان، تسهیلات تخنیکی و لوژستیکی و صدور اعتبار نامه برای جوانان منتخب، با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع نظریات اشتراک کنندگان، ضمن تبریکی برگزاری نخستین جلسه شورای عالی جوانان، آنرا افتخار بزرگ دانست و از جوانان تشکر کرد که در یک پروسۀ شفاف انتخابات را برگزار کردند و گفت که ایجاد این شورا باید به عنوان یک گام تاریخی، ثبت گردد.
رئیس جمهور، قشر جوان را منحیث شبکه های وسیع فکری و اجتماعی دانسته، گفت که یکی از عوامل ۴۲ سال جنگ در کشور این بوده است که نسل جوان را تقسیم ساخته و تبدیل به هویت های کوچک نمودند. هر جوان ما اکنون باید تصمیم بگیرد که کدام مشکل افغانستان را حل کرده می‌تواند و در هر بخش جوانان باید طرح های مشخص داشته باشند.
رئیس جمهور غنی با تاکید بر اینکه هدف اساسی ما یک روند ملت‌ سازی است، گفت که افغانستان ۳۲ زبان دارد، گوینده هر زبان باید خود را مصئون حس کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ساحه کاری معینیت امور جوانان و شورای عالی جوانان باید تفکیک گردد، این شورا را یک نهاد برای گفتمان ملی خواند و افزود که شورای عالی جوانان باید اجندای مشخص داشته باشد و پنج موضوع اصلی را انتخاب و بر روی آن بحث و تبادل نظر نماید.
رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که جوانان برای رفع مشکلات در قسمت شفافیت عواید و جلوگیری از فساد در عواید، مسائل محیط زیستی و اصلاحات در دولت، طرح های بدیل ارائه نمایند و این طرح ها باید عملی و قابل تطبیق باشد و باعث ایجاد تغییر گردد.
همچنان رئیس جمهور از جوانان خواست تا در سیاست خارجی کشور سهم بگیرند و با طرح های خود، زمینه تبدیل شدن کشور به چهارراه آسیا و نقطه اتصال جهانی را فراهم سازند.
رئیس جمهور غنی با توجه به اهمیت دیاسپورا در راستای به پا ایستاده کردن دولت ها، بر ایجاد نهادهای رضاکارانه جوانان تاکید نمود و از شورای عالی جوانان خواست که موضوع بودجه را به حیث یکی از گفتمان های اصلی خود در نظر گرفته و روی یک بودجه شفاف، موثر و کارآمد که موجب رشد گردد، بحث و تبادل نظر نمایند.
در اخیر جلسه، تفاهمنامه های همکاری میان معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت تحصیلات عالی و اداره اترا به امضاء رسید.

Bir 9 kişi, ayakta duran insanlar, oturan insanlar ve iç mekan görseli olabilirBir 9 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilirBir 12 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilirBir 9 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilirBir 19 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا