افغانستان

طالبان رییس‌ پیشین شورای ولایتی پنجشیر را برای دومین‌ بار بازداشت کردند

منابع می‌گویند که طالبان مولوی عبدالکریم عباسی، رییس شورای ولایتی پنجشیر در حکومت‌ پیشین‌ را برای دومین‌بار بازداشت کرده و به جایی نامعلوم انتقال داده‌اند.

منابع ناوقت روز شنبه، ۲۶‌ حمل، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گویند که طالبان عباسی را حدود یک‌ هفته پیش از منطقه کمپنی شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

مولوی عبدالکریم عباسی باشنده اصلی ولسوالی پریان ولایت پنجشیر است، اما پس از سقوط حکومت‌ پیشین در شهر کابل زنده‌گی می‌کرد.

طالبان او را یک‌ سال پیش نیز برای مدتی بازداشت کرده‌ بودند.

تا کنون انگیزه بازداشت او معلوم نیست.

طالبان هم در این مورد چیزی نگفته‌اند.

گفتنی است که طالبان در یک ‌هفته اخیر، ده‌ها تن از باشنده‌گان ولایت‌‌های شمال کابل را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت‌ ملی و جبهه آزادی بازداشت کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا