افغانستاننگاه‌ها

رهبر جبهه مقاومت؛ خطر دهشت‌افگنی برای جهان از سمت افغانستان در حال افزایش است

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هشدار داده که خطر هراس‌افگنی در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی روز به روز در حال افزایش است. به گفته او، امکان حملات افراط‌گرایان به خاک آمریکا و اروپا بسیار محتمل شده است.

مسعود در مصاحبه با روزنامه دیلی میل بریتانیا گفت که همان رقابت خشمگینانه میان گروه‌های هراس‌افگنانه که در حملات ۱۱ سپتامبر دیده شد، اکنون نیز ادامه دارد.

او تاکید کرد که مردم افغانستان احساس «ناامیدی و رها شدگی» می‌کنند و در مقابل رژیم وحشی طالبان که به طور هدفمند حقوق آن‌ها را نقض می‌کند، تنها مانده‌اند.

به اعتقاد مسعود، مردم افغانستان اکنون غرب را «منافق» می‌بینند، زیرا نیروهای خارجی که سال‌ها در رابطه با نیاز به دموکراسی در این کشور صحبت می‌کردند، در نهایت مردم را به دست طالبان سپردند.

او گفت که جبهه مقاومت تقریبا به تنهایی در حال مبارزه است و نیروهای غربی به افغانستان پشت کرده‌اند.

 

دکمه بازگشت به بالا