افغانستان

انتقاد باشندگان هرات از پرداخت هزینه درمان در شفاخانه حوزوی هرات

شماری از مراجعه کنند‌گان به شفاخانه‌ی حوزوی هرات اخذ فیس از بیماران در این شفاخانه را در مقایسه با خدمات این شفاخانه غیرقابل قبول می‌دانند.

از چندی به این ‌سو ریاست صحت عامه‌ی طالبان در هرات طرح اخذ فیس از مراجعه‌کنندگان شفاخانه حوزوی این ولایت را آغاز کرده است. براساس این طرح ۲۰ افغانی از بیماران سراپایی و ۲۰۰ افغانی از بیماران بستری گرفته می‌شود.

مراجعه کنند‌گان می‌گویند که روزانه تعداد زیادی از مریضان به این شفاخانه مراجعه می‌کنند و با وجود پرداخت پول برایشان خدمات درست ارائه نمی‌شود.

آنان می‌افزایند که هرچند مقدار پول فیس زیاد نیست، اما با توجه به تعداد بیماران از این حساب عواید زیادی در حساب شفاخانه جمع‌آوری شده و در بدل آن خدمات صحی درست به شهروندان ارائه نمی‌شود.

عبدالسلام از مراجعه کنند‌گان به شفاخانه حوزوی هرات می‌گوید: «۲۰ افغانی هزینه زیادی نیست، اگر برای خود شفاخانه هزینه کنند. دستگاه و امکانات است. بیشتر وقت‌ها سونوگرافی یا آزمایش‌های دیگر را به بیرون روان می‌کنند و مردم مجبور هستند هزینه زیادی پرداخت کنند.»

مقدس و حواگل از دیگر مراجعه کنندگان به این شفاخانه می‌گویند که تعداد مریضان شفاخانه زیاد بوده و مسئولان با وجود اخذ فیس از مریضان به آنان رسیدگی نمی‌کنند.

مقدس با اشاره به اینکه دیروز مادر مریض خود را به شفاخانه آوردیم و ۲۰ افغانی فیس پرداخت کردیم، گفت: «این پول زیادی نیست، اما روزانه هزار نفر بیشتر به اینجا می‌آیند، این‌ قدر پول را چه‌ کار می‌کنند. پرسنل خوبی هم ندارند. از دیشب که مادرم را به اینجا آورده‌ایم، یک داکتر هم درست بالای سر او نرفته است.»

استخدام پرسنل اناث را انشالله که شروع می‌کنیم

با این حال؛ مسوولان در شفاخانه‌ی حوزوی هرات با تایید این موضوع می‌گویند که براساس فرمان وزارت‌های صحت عامه و مالیه‌ی طالبان، این طرح برای خریداری دارو و خرید تجهیزات صحی، در تمام شفاخانه‌های دولتی در کشور آغاز و از مراجعین پول اخذ خواهد شد.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه‌ی حوزوی هرات در این باره تاکید کرد: «برای اخذ فیس از شروع سال ۱۴۰۰ حکم آمده بود. ما نظر به هدایت مقام وزارت شرایط آماده کردیم. براساس طرزالعمل وزارت مالیه پروسه در تمام شفاخانه‌های افغانستان شروع شده به‌خصوص شفاخانه‌های تحت پوسس موسسات سیاسی و دیگر موسسات هم شروع شده است.»

او در ادامه گفت که استخدام پرسنل اناث را انشالله که شروع می‌کنیم.

طرح اخذ فیس از بیماران بار نخست در سال ۱۳۹۷ از سوی حکومت پیشین تصویب شد، اما پس از انتقادها از سوی مردم دوباره به تعلیق درآمد.

این درحالی ا‌ست که به‌گفته‌ی شماری از مراجعه‌کنند‌گان آنان توان رفتن به کلینیک‌های صحی خصوصی را ندارند و در شرایطی که مردم با فقر دست به گریبان هستند، اخذ پول برای تکمیل تجهیزات شفاخانه‌ی دولتی جفا در حق‌شان است.

دکمه بازگشت به بالا