آموزشافغانستانویدئو

📹 سخنرانی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مسجد جامع پاریس در جمع مسلمانان فرانسه

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملى افغانستان با شمس الدين حفيظ رئيس مركز اسلامى مسجد بزرگ پاريس و عضو كمسيون ملى حقوق بشر فرانسه ملاقات به عمل آورد.

آقاى حفيظ كتاب “آزادى ما” نوشته رهبر جبهه مقاومت ملى را اثر پر بها خوانده كه يك پيام قوى و روشن را در مورد اعتدال اسلامى به مردم فرانسه، اروپا و جهانيان ميدهد.

طى اين ديدار رهبر جبهه مقاومت پيرامون تحولات جارى در افغانستان معلومات مفصل ارائه نمود. آقاى حفيظ به نمايندگى از مسلمانان فرانسه جنايات طالبان را تقبيح كرده به رهبر جبهه مقاومت و هيئت همراه شان اطمينان داد كه مسلمانان فرانسه در كنار مردم افغانستان و مقاومت شان در برابر افراطيت قرار دارند. ايشان مبارزه مردم افغانستان را مبارزه خود شان خواند.

متعاقباً، رهبر جبهه مقاومت ملى و هيئت همراه شان در يك گردهمآيي بزرگ مسلمانان فرانسه كه به مناسبت ميلاد حضرت پيغمبر (ص) ترتيب يافته بود اشتراك كردند. ورود هيئت در اين محفل باشكوه مورد استقبال گرم حاضرين قرار گرفت.

رئيس مركز اسلامى از مبارزات خستگى ناپذير احمد شاه مسعود قهرمان ملى افغانستان و تداوم آن توسط جبهه مقاومت ملى به رهبرى احمد مسعود يادآورى نمود. حضار با شنيدن نام قهرمان ملى افغانستان به پا خاسته و به رسم احترام براى دقايقى كف زدند.

رهبر جبهه مقاومت ملى افغانستان خطاب به مسلمانان فرانسه اظهار داشت كه خواهران و برادران شان در افغانستان توسط تروريزم و خوارج به گروگان گرفته شده و از ابتدائي ترين حقوق انسانى محروم ساخته شده اند. ايشان افزودند كه افراطيت به نام اسلام ابزار جنگ هاى نيابتى و بازى هاى جيوپليتيك بين كشور هاى منطقه و جهان قرار گرفته است كه بايد با هوشيارى و اعتدال اسلامى به آن رسيدگى نمود.

در خاتمه رهبر جبهه مقاومت ملى افغانستان تحايفى را به كودكان حاضر در اين گردهمآيي اعطا نمود.

دکمه بازگشت به بالا