افغانستان

غنی: کسانی که با داکتران برخورد نادرست می‌کنند، تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند

جلسه ای تحت ریاست رئیس جمهور غنی با هیات رهبری وزارت صحت عامه، در رابطه به مدیریت موج سوم کرونا و اقدامات آینده دولت در این خصوص، بحث و تبادل نظر نمود.

ابتدا رئیس جمهور غنی طی صحبتی، گفت که هفت صد هزار دوز واکسین کرونا از چین در آیندۀ نزدیک می رسد و اقدامات لازم بخاطر فراهم کردن آکسیجن مورد نیاز از داخل و خارج، صورت گرفته است.

رئیس جمهور غنی با اشاره به بحران موج سوم کرونا، گفت که در کنار وزارت صحت عامه، باید همه در مسئولیت پذیری شریک شویم و رهبری دولت برای بیشتر شدن هماهنگی و همکاری، هر وقت آمادۀ کمک است.

رئیس جمهور کشور، گفت که دولت متعهد به حفاظت از حیثیت، عزت و وقار داکتران است و کسانی که با آنان برخورد نادرست کرده اند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می گیرند.

سپس سرپرست وزارت صحت عامه از تطبیق هدفمند واکسین کرونا اطمینان داده، گفت که پلان منظم بخاطر تکمیل نمودن کمبود آکسیجن در شفاخانه ها ترتیب شده است و شماری از شفاخانه ها با سیستم مرکزی آکسیجن وصل شده و متباقی نیز وصل خواهند شد.

رئیس جمهور در اخیر جلسه، شماری از پیشنهادات وزارت صحت عامه و کمیته مربوطه کاری را در رابطه به محدودیت های اجتماعی ، تایید کرد و به والی کابل و شرکت انکشاف ملی برای آغاز کار پروژه ها بخاطر ایجاد فرصت های روزانه کاری، هدایات لازم داد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا