افغانستاناقتصاد

تخریب ۵۱تاور مخابراتی در ربع‌اول سال مالی

به اساس اعلامیه‌ی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانسان (اترا) در جریان سه ماه اول سال مالی جاری، به‌دلیل ناامنی‌ها، ۵۱ تاور مخابراتی به‌گونه‌ی کلی و قسمی تخریب شده‌است.

در اعلامیه‌ آمده است که در جریان سال مالی ۱۳۹۹خورشیدی، ۳۰۸ سایت مخابراتی در سراسر کشور نیز تخریب شده‌است.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانسان (اترا)، از مردم خواسته است که در نگهداری زیرساخت‌های مخابراتی کمک کرده و نگذارند که این زیرساخت‌ها نابود شود.

از سوی دیگر، در جمع ۵۱ تاور تخریب‌شده، سایت‌های مخابراتی نیز شامل است که با هزینه‌ی اداره اترا ساخته شده بود و به صدهاهزار نفر در سراسر کشور خدمات مخابراتی ارائه می‌کرد.

به گفته‌ی اداره‌ی اترا، با تخریب این تعداد سایت مخابراتی، در سال ۱۳۹۹خورشیدی، بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون دالر امریکایی به سکتور مخابرات کشور خسارت وارد شده‌است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا