افغانستان

یک مهندس بازنشسته جاپانی به هدف تکمیل پروژه‌های نا تمام ناکامورا به افغانستان سفر کرد

رسانه‌های جاپانی از سفر یک مهندس بازنشسته کشور جاپان به هدف ادامه فعالیت‌های بشردوستاته ناکامورا مشهور به کاکا مراد در افغانستان خبر داده است.

روزنامه “آساهی شیمبون” جاپان روز شنبه‌،دوم جدی گزارش داده که یک مهندس بازنشسته ژاپنی برای کمک به احیای و ادامه فعالیت بشردوستانه تتسو ناکامورا، پزشک اهل استان فوکوکا که چهار سال پیش کشته شد، به افغانستان سفر کرده است.
قرار است این مهندس بازنشسته در سفر‌اش به افغانستان پروژه‌های ناکامورا که پس از مرگ وی نا تکمیل مانده است را تکمیل نماید.

مهندس جاپانی درحالی برای اجرای پروژه‌های نا تکمیل کاکا مراد به افغانستان سفر کرده است که ناکامورا به دلیل تلاش‌هایش در افغانستان و پاکستان، تبدیل زمین‌های بایر به مزارع سرسبز و در عین حال درمان مردم محلی که از درگیری، فقر و بیماری رنج می‌بردند، شهرت داشت.

دکتر ناکامورا پزشک، امدادگر و رئیس موسسه‌ای بود که بیش از ده سال در ننگرهار در بخش مدیریت آب و کشاورزی فعالیت می‌کرد او در ولسوالی‌های شیوه، بهسود و کامی بند/ سدهای آب ساخته که در نتیجه آن هزاران جریب زمین در این مناطق سرسبز شده است.

اما سر انجام آقای ناکامورا همرا سه نگهبان، یک همکار و راننده‌اش در حادثه مرگبار در شهر جلال آباد هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفت ‌‌ و به شدت جراحات وخیم هنگامی که برای مداوا به کابل منتقل می‌شد جان داد.

ناکامورا در سال ۲۰۰۳ هم موفق به کسب جایزه «رامون ماگسای سای» در بخش صلح و درک بین المللی نیز شد که بسیاری این جایزه را «جایزه نوبل آسیا» می دانند و او به خاطر سال ها تلاش جهت ارائه خدمات غذایی و دارویی به پناهجویان افغان در پاکستان شناخته شده بود.

 

دکمه بازگشت به بالا