افغانستان

بالای سه متهم به شمول یک زن در ولايت فارياب حکم جزای تعزیری تطبیق شد

دادگاه عالی حکومت سرپرست می‌گوید که سه تن به شمول یک زن را در ولایت فاریاب در محضر عام شلاق زده‌اند.

این محکمه روز یک‌شنبه، سیزدهم حمل با نشر اعلامیه‌ای اعلام کرده است که این سه تن متهم به فعل زنا و فرار از منزل بودند.

در اعلامیه آمده است کهفيصله‌های محکمۀ ابتدائیۀ شهری و ولسوالی دولت آباد بعد از تائيد محکمۀ مرافعۀ ولايت فارياب و مقام عالی ستره محکمه بالای متهمين ذکر شده تطبيق گرديده است.

از سوی هم از میان متهمین ذکر شده یک تن که متهم بر زنا و فراردادن یک زن بود علاوه بر دو سال و شش ماه حبس تنفيذی به (۳۹) دُره و دو تن (یک زن و یک مرد) که متهم بر زنا و فرار از منزل بودند، به يک يک سال حبس تنفيذی و (۳۰) دُره محکوم گردیده بودند.

گفتنیست که هنگام تطبیق جزای تعزیری در گردهمائی که به همين منظور راه اندازی گرديده بود، الحاج مفتی عبدالوهاب (زاهد) رئیس عمومی محکمۀ مرافعه، قضات، مفتیان، مسؤولین ملکی و نظامی ولایت فاریاب و جمع کثیری مردم عام حضور داشتند.

این درحالی است که روز گذشته در ولایت خوست نیز بالای سه تن که متهم به فریبکاری بودند حکم جزای تعزیری تطبیق شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا