افغانستان

کمیسیون تماس طالبان اعلام کرد؛ نزدیک به یک هزار مقام دولت پیشین به کشور بازگشته‌اند

احمدالله وثیق، سخنگوی این کمیسیون اطمینان داده، افرادی که می‌خواهند به افغانستان برگردند، مصون هستند.

وی همچنین گفته که در یک ماه اخیر، شش نفر دیگر از چهره‌های حکومت پیشین نیز به کشور بازگشته‌اند.

برخی از چهره‌های بازگشته به افغانستان از رسیدگی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به چالش‌های آن‌ها استقبال کرده‌اند.

عبدالوسع توخی، مشاور پیشین شورای عالی مصالحه ملی گفته که این کمیسیون به طور کلی عملکرد خوبی داشته و به چالش‌های افراد به موقع رسیدگی می‌کند.

با این حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی معتقدند که حکومت سرپرست باید برای چهره‌های بازگشته به کشور تسهیلات لازم را فراهم کند.

نورالرحمن جازب و سلیم پیگیر، آگاهان مسائل سیاسی گفته‌اند که حکومت نباید فقط کارت مصونیت بدهد، بلکه باید زمینه کار را نیز برای آن‌ها مساعد سازد، چراکه اکثر نظامیان به دلیل گرسنگی به خارج از کشور رفته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا