افغانستانحقوق بشر

شورای حقوق بشر گزارش هیات افغانستان را بررسی می‌کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش جدید وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این گزارش که توسط هیات افغانستان تهیه شده، حاکی از آن است که طالبان پس از تصرف قدرت در این کشور، بیش از ۲۰۰ فرمان و حکم برای محدود کردن حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و افراد آسیب‌پذیر صادر کرده‌اند.

همچنین گزارش ملی افغانستان که با مشارکت ۳۹ نهاد و فعالان حقوق بشر تهیه شده، به شورای حقوق بشر ارائه گردیده و بخش عمده آن به وضعیت زنان اختصاص دارد.

این در حالی است که نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو همچنان توسط نمایندگان نظام جمهوری پیشین اداره می‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل و نمایندگی افغانستان در این سازمان، توصیه کرده‌اند که هرگونه تعامل با طالبان باید مشروط به رعایت حقوق بشر در این کشور باشد.

همچنین در گزارش بر ایجاد حکومت فراگیر و کارشیوه‌ای برای بررسی مستقل موارد نقض حقوق بشر تاکید شده است.

شایان ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل قبلا سه بار در ۲۰ سال گذشته، وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کرده و آخرین ارزیابی آن مربوط به سال ۲۰۱۹ بوده است.

دکمه بازگشت به بالا