سکوت کرده ملتی چه ناجوان حکومتی

قهار عاصی:
سکوت کرده ملتی
چه ناجوان حکومتی
نه خیزشی نه ارزشی
چه غفلتی چه غفلتی
وطن به دست ناکسان
و ما به قول این و آن
نشسته بی‌دم و دمان
چه علتی چه علتی؟
‏نه‌تابشی ز روزنی
نه‌‌پویشـی ز رویشـی
چه مردمان خودکشی
چه‌ذلتی چه‌ذلتی
به دام رفته آفتاب
وطن نشسته در عذاب
چه کشت خونی بی‌حساب
چه وحشتی چه دهشتی
‏به حق خود چه‌کرده‌ایم
که زنده زنده مرده‌ایم
‌به ظلم تن سپرده ایم
چه غیرتی چه همتی!
بر‌خیز هموطن زخواب
بیا به سمت انقلاب
که نیست چاره جز‌ شتاب
چه فرصتی چه فرصتی
سروده: از قهار عاصی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا