جهان

اتهامات “رشوه خواری از قطر”: معاون رئیس پارلمان اروپا بازداشت شد

اوا کیلی، معاون پارلمان اروپا و 4 نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه از قطر بازداشت شدند.

پلیس فدرال بلژیک صبح روز جمعه به 16 نقطه مختلف به عنوان بخشی از عملیات مربوط به اتهامات “فساد، عضویت در یک سازمان جنایی و پولشویی” علیه کارمندان پارلمان اروپا یورش برد.

در این عملیات پنج نفر دستگیر شدند.
در میان این افراد، معاون رئیس پارلمان اروپا، اوا کایلی، نماینده پارلمان یونان و همچنین نمایندگان سابق پارلمان، اتحادیه‌های کارگری و مشاوران پارلمان نیز حضور دارند.

دادستانی فدرال بلژیک از ماه ژوئیه تحقیقات خود را آغاز کرده است.

این تحقیقات به این دلیل آغاز شد که قطر، میزبان جام جهانی، “به برخی از کارمندان پارلمان اروپا به مقدار زیادی رشوه داده تا بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی تاثیر بگذارد”.

این نماینده پارلمان یونان که بازداشت شده بود به عنوان معاون رئیس پارلمان اروپا مسئول روابط با خاورمیانه بود.

گفته می شود که کیلی با یکی از افراد بازداشت شده در روز ارتباط داشته و مورد قتل قرار گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا