افغانستان

حامله شدن دختر 12 ساله از دوست صمیمی پدرش

دختر 12 ساله مجبور به تن فروشی شد.

به گزارش کوکچه پرس در پی شکایت یک زن به اداره پلیس مبنی بر تن فروشی اجباری دختر 12 ساله اش به نام آتنا نیروهای امنپیتی وارد ماجرا شده و پیگیری خود را در این پرونده آغاز کردند.

در پی بررسی و تحقیق ماموران پلیس مشخص شد که پدر پلید این دختر به خاطر توهم بر اثر مصرف مواد مخدر دختر 12 ساله اش را وادار به تن فروشی و همخوابی کرده و بارداری این دختر از یکی از مشتریانش موجب افشای این راز کثیف مرد هوسباز شده است .

پس از دستگیری این مرد پلید وی به جنایت خود اعتراف کرده وگفت که دخترش از یکی از دوستان او که مشتری ثابت این دختر است باردار شده است.

در حال حاضر پدر پلید به همراه مرد هوسبازی که موجب بارداری دختر 12 ساله شد در زندان است تا به زودی مجازاتی در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا