افغانستانپناهندگانجهانحقوق بشرزندگیعکس

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

امروز اول نوامبر ۲۰۲۳ مهلت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در این کشور به پایان می‌رسد. به گفته مقامات پاکستانی بیشتر از ۱.۷ میلیون مهاجر غیرقانونی افغانستان در این کشور زندگی می‌کنند.

درحالی که امروز اول نوامبر ۲۰۲۳ مهلت قانونی دولت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور به پایان می‌رسد، جمعیت زیادی از مهاجران افغانستانی که به صورت غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کردند در حال ترک پاکستان هستند.

این اقدام پاکستان با واکنش سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های بین‌المللی مواجه شده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان شب گذشته بار دیگر از پاکستان خواست که اخراج دسته‌جمعی مهاجران و پناه‌جویان افغانستان متوقف و از یک بحران دیگر جلوگیری کند.

او شب گذشته، سه‌شنبه ۹ آبان، درحالی‌که مهلت قانونی دولت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور به پایان رسید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: من از پاکستان می‌خواهم که با لغو برنامه‌های خود برای اخراج دسته‌جمعی (مهاجران و پناه‌جویان) به افغانستان، از یک بحران دیگر برای افغانستانی‌ها جلوگیری کند.

به گفته مقامات پاکستانی بیشتر از ۱.۷ میلیون مهاجر غیرقانونی افغانستان در این کشور زندگی می‌کنند.

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

پایان مهلت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی از این کشور + عکس

دکمه بازگشت به بالا