جهانحقوق بشر

گزرشگران سازمان ملل: اسرائیل درحال ارتکاب نسل‌کشی است

گزارشگر‌ان سازمان ملل اعلام کردند که اسرائیل با نقض گسترده حقوق فلسطینی‌ها ساکن نوار غزه درحال ارتکاب نسل‌کشی است.

سی و سه گزارشگر سازمان ملل در امور مختلف طی بیانیه مشترک اعلام کردند که اسرائیل با نقض گسترده حقوق فلسطینی‌ها ساکن نوار غزه درحال ارتکاب نسل‌کشی است.

در بیانیه این گزارشگران تاکید شد: به شدت نگران حمایت برخی کشورها از روش جنگی اسرائیل علیه مردم غزه و عدم بسیج نظام بین‌المللی برای جلوگیری از نسل‌کشی هستیم.

در این بیانیه آمده است که افزایش تحریکات نسل‌کشی شواهدی مبنی بر قصد آشکار اسرائیل برای «نابودی مردم فلسطین تحت اشغال» و فراخوان‌های بلند برای اجرای «نکبت دوم» در غزه و بقیه اراضی اشغالی فلسطین نشان می‌دهد.

در این بیانیه با یادآوری اینکه گزارشگران قبلاً نگرانی‌های خود را در مورد خطر نسل کشی در غزه ابراز کرده بودند، آمده است: ما از این واقعیت که کشورها به درخواست ما توجه نکردند و آتش‌بس فوری ارائه نکردند، عمیقا نگران هستیم. به شدت نگران حمایت برخی کشورها از روش جنگی اسرائیل علیه مردم غزه و عدم بسیج نظام بین‌المللی برای جلوگیری از نسل‌کشی هستیم.

دکمه بازگشت به بالا