آموزشافغانستانجهان

اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو برای بخش آموزش و معارف کمک کرد

در ادامه‌کمک‌های بشر دوستانه اتحادیه اروپا به مردم افغانستان، رافیلا یودیچه، شارژدافیر اتحادیه اروپا گفته است که اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو در بخش بهبود آموزش کمک کرده است.

رافیلا یودیچه، شارژدافیر اتحادیه اروپا روز چهار‌شنبه، پانزدهم قوس در صفحه ایکس نوشته است که اتحادیه اروپا مبلغ ۲۵ میلیون یورو به صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل (یونیسف) برای بهبود مکان‌های آموزشی در افغانستان کمک کرده است.

خانم رافیلا افزوده است که همزمان با کمک این مقدار پول قرار است کیفیت زیر ساخت 385 مکتب در افغانستان بهبود یابد.

اتحادیه اروپا تصریح کرده است که این پول در بخش زیرساخت مکان‌های آموزشی و ارایه آموزش برای صنوف ابتدایی به مصرف می‌رسد.

اتحادیه اروپا درحالی از این کمک خبر داده است که دو روز قبل رافیلا یودیچه، شارژدافیر اتحادیه اروپا در دیدار با حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف گفته بود که اتحادیه اروپا هزینه بازسازی ساختمان‌های ۴۰۰ مکتب را در افغانستان فراهم می‌کند.

این درحالی است حامد کرزی،رییس جمهور پیشین کشور خواستار این شده است که کمک 58 میلیونی کشور جاپان که دو روز قبل به مردم افغانستان از سوی این کشور اختصاص داده شده بود در بخش آموزش و معارف دختران و پسران به مصرف برسد.

دکمه بازگشت به بالا