جهان

رهبر ا.ا. در پیام عیدی خود بر گسترش روابط “خوب” با کشورهای منطقه تاکید کرد

ملا هبةالله، رهبر امارت اسلامی در پیام خود به مناسبت عید فطر از کشورهای جهان خواسته که روابط خود را با حکومت سرپرست افغانستان گسترش دهند.

در این پیام رهبر امارت اسلامی که به روز شنبه، هجدهم حمل منتشر شد از کشورها خواسته شده که “امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان را فرصت خوب بدانند، بیشتر از پیش روابط خوب را با ما گسترش دهند، با ما فضای اعتماد را ایجاد نمایند و پالیسی بر اساس روحیه همکاری را در پیش گیرند.”

او گفته است که امارت اسلامی با تمام کشورهای منطقه در روشنایی دین مقدس اسلام در چوکات سیاست متوازن و اقتصاد محور به پیش میرود و با همه مناسبات خوب دیپلماتیک و اقتصادی می خواهد.

رهبر امارت اسلامی افزوده که به وزارت امور خارجه حکومت سرپست وظیفه سپرده شده است که با تمام کشورها به ویژه جهان اسلام فضای اطمینان بهتر را ایجاد کند.

ملا هبةالله ، در خصوص روابط با کشورهای اسلامی گفته، از آنجای همه منافع مشترک دارند باید دیدگاه مشترک نیز داشته باشند. زیرا به گفته او “اتخاذ چنین موقف تمام مشکلات مشترک ما را کاهش و حل کرده می تواند.”

او در پیام عیدی اش گفته که خط و مشی امارت اسلامی با تمامی جهت‌ها براساس روابط حسنه و احترام متقابل است و از جهت‌ها نیز توقع روابط نیک و توجه به حریم، منافع و عزت افغانستان را دارد.

در پیام عیدی ملا هبت‌الله گفته شده که “مکلفیت هر برادر مسلمان است که فرزندان خویش را تربیت بهتر نماید، به آنان تعلیم دهد و برای شان فرصت تعلیمات دینی را فراهم سازد.” او اما اشاره‌ی به سرنوشت آموزش و تحصیل دختران نکرده است.

رهبر امارت اسلامی از مردم خواسته که در زمینه حفظ و تامین امنیت با مسئولین امنیتی همکار باشند. زیرا به گفته او “مسئولین امنیتی خانه به خانه رفته نمی توانند، شما به امنیت شهر، خانه و کوچه تان توجه نموده و با آنان همکاری کامل نمایید.”

رهبر امارت اسلامی در بخش ممنوعیت کشور مواد مخدر، تطبیق فرمان را دست‌آورد بزرگ خوانده و افزوده است که انجام این کار را نشانه‌ی حمایت مردم از این تصمیم خوانده است.

او در پیامش خطاب به مسئولین گفته که “امنیت با سختگیری و زیاد بودن تلفات به میان نمی‌آید، بلکه در اثر تطبیق شریعت و عدالت” تامین می‌شود.

ملا هبةالله افزوده است که هیچگونه تفرقه و تبعیض در امارت اسلامی جای ندارد و “باید فکر قوم، زبان و سمت در میان مسئولین به میان نیاید و اگر نزد کسی این مرض باشد، همه به وی متوجه شوند و جلوش را بگیرند.”

او در بخش اقتصادی، مردم به ایجاد شرکت‌های خصوصی، کشت و کار و فابریکه‌ها تشویق کرده و افزوده که امارت نیز توجه می‌کند که شرایط بهتر را در بخش‌های کشت و زراعت، مهار آب‌ها، ساخت فابریکه ها و پیشرفت صنعت فراهم کند.

در پیام عیدی رهبر امارت اسلامی آمده که علمای کرام و شوری های متنفذین یکجا با مسئولین برای تطبیق احکام شرعی مشغول می‌باشند. او افزوده که شوراهای علما و متنفذین پس از ولایت‌ها در تمامی ولسوالی‌ها نیز تاسیس خواهد شد.

رهبر امارت اسلامی در خصوص جنگ اسرائیل و فلسطین گفته که “جای تاسف است که مدعیان حقوق بشر جهان، ظلم بر فلسطین را نظاره می کنند و تا اکنون هیچ جناح بین‌المللی گام عملی در راستای توقف این ظلم ها برنداشته و مسئولیت خویش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده است.”

رهبر امارت اسلامی در پیام خود به مناسبت عید فطر، همچنان گفته که حکومت سرپرست “برای رسیدن به اهداف جهاد مقدس و حراست از قربانی های مجاهدین” به تنفیذ شریعت اسلامی اولویت می‌دهد و “برای رسیدن به آن، تامین عدالت، حدود شرعی و تعزیرات شرعی را محاکم در مطابقت با اصول شریعت، به گونه یکسان اقامه می کند”.

 

دکمه بازگشت به بالا