افغانستانجهان

کانادا کمک‌هایش را به افغانستان از سر می‌گیرد

گلوبل نیوز گزارش داده است که کانادا در نظر دارد کمک‌هایش را به افغانستان از سر بگیرد.

این رسانه روز (شنبه، ۲۷ اپریل) گفته، که کمیته متشکل از نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان این کشور از اوتاوا خواسته‌اند؛ تا کمک‌های بشری به افغانستان از سرگرفته شود.

گلوبل نیوز گفته، در گزارش وزارت ایمنی کانادا آمده است که اوتاوا قصد دارد این روند را تا بهار سال ۲۰۲۴ آغاز کند و تلاش می‌کند که تا اواخر امسال، به ظرفیت کامل عملیاتی‌کردن این روند دست پیدا کند.

در گزارش گلوبل نیوز آمده که “افغانستان با بحران بشری رو به وخامت ناشی از حوادث طبیعی، ناامنی گسترده غذایی و فروپاشی اقتصادی مواجه است.”

این رسانه گفته، در گزارش وزارت ایمنی کانادا آمده است که اوتاوا قصد دارد این روند را تا بهار سال ۲۰۲۴ (امسال) آغاز کند و تلاش می‌کند که تا اواخر امسال، به ظرفیت کامل عملیاتی‌کردن این روند دست پیدا کند.

این در حالی است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارش‌اش از وضعیت بشری در افغانستان گفته است که بیش از ۲۳ میلیون تن در کشور، نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

 

دکمه بازگشت به بالا