افغانستان

مسمومیت نیروهای طالبان در هلمند؛ 10 تن جان باختند

منابع از غرب کشور گزارش می‌کنند که دست‌کم 10 نیروی طالبان به دلیل مسمومیت شدید غذایی از یک پاسگاه این گروه به بیمارستان منتقل شدند.

10 تن از نیروهای طالبان از پاسگاه منطقه سرخودز شهرستان ناوه، به بیمارستان منقل شدند و ساعتی پس از رسیدن به بیمارستان جان باختند.
این منابع دلیل مسمومیت نیروهای طالبان را مخلوط بودن زهر در غذای آنان می‌گویند و تا کنون انگیزه و عامل اصلی این مسمومیت نیروهای طالبان مشخص نشده است.
پیش از این نیز در استان فراه و پنجشیر شماری از نیروهای طالبان به مسموم و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا