افغانستان

فرمانده پیرام قل ترور شده یا شکار ماین؟

سعدالله یولداش نوشته است که قتل فرمانده پیرامقل ضیایی مشکوک و پلان شده معلوم می شود. وی می گوید درمسیر قریه گرداب به سوی شهر رستاق درحرکت بودیم که ناگهان «صدای مهیب به گوش مان رسید و هر سو ترسیده و تپیده افتیده بودیم.

وقتی بلند شدم رفتم به سوی آمرصاحب ( پیرام قل) می خواستم وی را بالا کنم که در بغل تپه، لباس هایش غرق در خون بود.

گفته می شود کسی از بالا زده باشد؛ یعنی هیچ علائمی از مین، یا اسلحه لایزری و جنگ رویارویی نبوده و ( این طورپیداست که) به وسیله هواپیمای بی پیلوت به شهادت رسیده است.

حالا جای سوال است که این پهپاد مربوط نیروهای بین المللی است یا این که طالبان دسترسی به چنین امکانات پیدا کرده اند؟

پیرام قل از فرماندهان جاودانیاد – احمد شاه مسعود – بود و دربرنامه همایشی که احمد مسعود در تخار قرار است راه بیاندازد، از اشتراک خود اطمینان داده بود. برنامه طوری بود که بعداً درعملیات مشترک، همه قرارگاه های باندیت های طالب را درولسوالی ها درهم بکوبند.
اما مدیران ترورهای زنجیره ای و هدف مند که از بیست سال به این سو درارگ فعال است، مسیر اقدامات را تغییر داد.
منابع به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که پای شورای امنیت ( ارگ کابل) و مفرزه های آی اس آی در میان است. جزئیات گزارش درآینده ارائه خواهد شد.
منابع امنیتی جبهه مقاومت اطلاع می دهند که ترورهای جهش یافتۀ هدفمند بخشی از توافق پنهانی بین امریکا و طالبان است. همزمان، با خروج دپلومات ها از افغانستان، صدای یک توفان به گوش می رسد و درهم آهنگی با همین وضعیت، تمامی رسانه های خارجی کارزار بزرگ نمایی سیاسی، نظامی و دپلوماتیک طالبان را شروع کرده اند. اخیراً مقاله واشنگتن پست واضحاً خبر از آمدن طالبان برسریر قدرت می داد و مابقی نشریات غربی درهمین خط می روند.
هدف از کمپاین جاری، صافکاری مسیرطالبان به سوی ارگ، گرفتن بسترهای مقاومت و مراکزشهرها است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا