افغانستاناقتصاد

ادارۀ خط آهن: سال گذشته بیش از ۴.۶ میلیون متریک تن انتقالات صورت گرفت

مسئولان ادارۀ خط آهن روز دوشنبه (۲۱حمل) در جریان کنفرانس مطبوعاتی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گفته اند که در جریان سال ۱۴۰۱ هـ ش، مجموعاً ۴ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۹۲۹ متریک تن انتقالات صورت گرفته است.

ملا بخت الرحمن شرافت، رئیس ادارۀ خط آهن می‌گوید که:«در جریان سال ۱۴۰۱ هـ ش، مجموعاً ۴ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۹۲۹ متریک تن انتقالات از طریق بنادر حیرتان، آقینه و تورغندی صورت گرفته که نسبت به سال گذشته ۳۶ در صد افزایش را نشان میدهد.»

به گفته رئیس این اداره، از رهگذر مدیریت روند انتقالات در کشور، مجموعاً مبلغ ۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۳۲ افغانی عواید، جمع آوری شده است.

به گفته مسئولان، طی سال ۱۴۰۱هـ ش، از بنادر کشور مجموعاً ۱۲۴۹۲ متریک تن صادرات، ۲۵۳۶۰۳ متریک تن ترانزیت و ۴۴۰۷۸۳۴ متریک تن واردات که قسمت اعظم آنرا میوه خشک و تازه، مواد خوراکی و سنگ‌های معدنی تشکیل میدهد، صورت گرفته است.

ملا بخت الرحمن شرافت می‌افزاید، طی یک سال اخیر، سفرهای رسمی به جانب کشورهای اوزبیکستان، پاکستان و ایران به منظور تقویت سطح همکاری منطقوی، ایجاد دهلیز اقتصادی و آغاز مراحل مقدماتی تطبیق پروژه افغان ترانس، صورت گرفته است.

مسئولان این اداره می‌گویند، قرارداد امور خدماتی و انتقالات بندر حیرتان – مزار شریف که قبلاً با شرکت ترانس سوگدیانا اوزبیکستانی به هزینه مجموعی مبلغ حدود ۳۲ میلیون دالر عقد گردیده بود، با حاکمیت امارت اسلامی، این قرارداد اکنون با شرکت نامبرده با کاهش ۷۰ در صدی به مبلغ مجموعی ۳،۷ میلیون دالر عقد شده است.

مسئولان می‌گویند، طی یک سال اخیر، هماهنگی لازم با تیم‌های تخنیکی کشورهای اوزبیکستان و پاکستان تامین شده که در نتیجه سروی ابتدایی مسیر پروژه افغان ترانس انجام و قرار است کار تطبیق این پروژه مهم که کشورهای آسیای مرکزی را از خاک افغانستان با آسیای جنوبی وصل می‌سازد، آغاز گردد.

به گفته مسئولان، ترمیم قسمت‌های خط آهن خواف – هرات، تکمیلی کار خط آهن آقینه – اندخوی و تسلیمی آن از سوی ترکمنستان به جانب دولت افغانستان، معرفی ۳۹ تن از کارمندان این اداره برای دورۀ آموزشی کسب مهارت‌های لازم فنی و تخنیکی به کشور‌های ایران و ترکمنستان و اخذ بورسیه‌های تحصیلی از کشورهای همسایه دست آورد دیگر این اداره طی یک سال اخیر می‌باشد.

به گفته مسئولان، به منظور عرضه خدمات بهتر و مطمین، تسریع روند انتقالات و جمع‌آوری عواید به گونه شفاف، تلاش‌های پیگیر در راستای دیجیتل سازی سیستم‌ها، آغاز شده است.

دکمه بازگشت به بالا