افغانستان

حقانی: رفتار ما طوری نباشد که مردم از دین متنفر شوند

سراج الدین حقانی، وزیر داخله از مقام‌های امارت اسلامی خواسته است که با شهروندان کشور رفتار مناسب و برخورد نیک داشته باشند.

آقای حقانی که در مراسم معرفی والی جدید قندهار در این ولایت سخنرانی داشت تاکید کرد که هرگونه رفتار و برخورد زشت، مردم را از دین متنفر می‌سازد.

او گفت: «با رفتار ما، محبت به دین ایجاد شود و شخص به دین رغبت کند، نه اینکه دین را به اندازه ای منفور کنیم که مردم از ما بگریزند.»

وزیر داخله همچنان افزود که در میان نیروهای امارت اسلامی هیچگونه تبعیض قومی، سمتی و برتری جویی وجود ندارد و تاکید کرد که امارت اسلامی مثل بیست سال گذشته همیشه متحدانه به پیش خواهند رفت.

آقای حقانی گفت: «اینطور نیست که مجاهد قندهار برتری دارد. در اینجا رهبری وجود دارد. با عملکرد خوب شما، رهبر خوب می‌شود و به تاریخ شما عزت بخشیده می‌شود. با عملکرد ضعیف شما، مردم نسبت به رهبری نیز بدگمان می‌شوند.»

این در حالی است که بیش از سیزده مقام حکومتی بر اساس فرمان تازه رهبر امارت اسلامی تعیین و تبدیل شده اند که در این میان محمدعلی حنفی، مشهور به ملا شیرین به عنوان والی قندهار تقرر یافته و در مراسمی بگونه رسمی معرفی و به کار آغاز کرد.

دکمه بازگشت به بالا