افغانستان

هشدار رییس مجلس ایران به طالبان؛ روابط دو کشور را خراب نکنید

در ادامه تنش‌ها میان طالبان و تهران بر سر حقابه ایران از رود هلمند، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نمایندگان ایران هشدار داد که طالبان باید از ایجاد چالش در روابط دو کشور جلوگیری کند.

آقای قالیباف هشدار داده است که در پیوند به حقابه ایران از دریای هیرمند نباید چشم‌پوشی انجام شود.

او در ادامه تاکید ورزید که اجرای دقیق و درست معاهده هلمند به نفع هر دو کشور ایران و افغانستان است.

آقای قالیباف خطاب به طالبان گفت، ایران از این گروه می‌خواهد تا به اراده مثبت این کشور در خصوص حقابه با توجه به ذخایر کافی آب در خاک افغانستان پاسخ مثبت دهد و از ایجاد چالش میان دو کشور پرهیز کند.

این در حالی است که موضع‌گیری ایران در خصوص حقابه این کشور از افغانستان به شدت تند شده و تنش در روابط دو کشور بالا گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا