آموزشافغانستان

طالبان: نبود مکتب و آموزگار در قریه‌ها چالش بزرگ افغانستان است

شماری از مقام‌های وزارت معارف طالبان در یک نشست از نبود آموزگار و ساختمان برای مکاتب در قریه‌ها و مناطق دور افتاده انتقاد کردند.

رییس مدارس و دارالحفاظ وزارت معارف طالبان در نشستی در هوتل اینترکانتیننتال گفت، فراهم کردن زمینه آموزش از مسوولیت‌های اصلی این گروه در افغانستان است و جامعه بدون دانش پیشرفتی نخواهد داشت.

عبدالرزاق صدیقی در ادامه بدون اشاره به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این گروه علیه تحصیلات دختران مدعی شد که نظام جمهوری در جریان ۲۰ سال گذشته کار بنیادی در بخش معارف انجام نداده است.

همزمان، والی طالبان در غزنی نیز در این نشست از تمامی نهادهای کمک‌کننده خواست تا نبود ساختمان برای مکاتب در مناطق دور افتاده افغانستان را به عنوان یک چالش بزرگ دیده و برای رفع آن تلاش کنند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طالبان در جریان دو سال گذشته، مکاتب را به روی دختران مسدود ساخته و هرگونه تحصیل این قشر را متوقف کرده است.

 

دکمه بازگشت به بالا