افغانستان

مجاهد: علت تک قومی بودن کابینه طالبان کثرت پشتون‌هاست / پشتون ها در افغانستان اکثریت هستند

جاهد منطق تک قومی بودن کابینه طالب را در کثرت پشتون ها میداند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در یک گفت وگوی ویژه با آمو، در پاسخ به این پرسش که چرا اکثریت اعضای کابینه و دیگر مقام‌های طالبان پشتون هستند، میگوید: باید بگویم که از لحاظ محاسبه اکثریت تمام ملت ما پشتون هستند، به این معنا است که یک چیزی طبیعی است.
در ادامه به جواب مجری که آیا سر شماری انجام شده که ثابت کند که پشتون ها اکثریت هستند می گوید: خیر

دکمه بازگشت به بالا