افغانستاناقتصاد

کمیساریای عالی ملل متحد اعلام کرد، بیش از یک میلیون مهاجر افغان در مدت شش ماه از ایران بازکشته‌اند

کمیساریای عالی ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که در نیمه اول سال حدود ۷۱۰ هزار پناهجوی افغان از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.

بر اساس این گزارش، حدود ۷۱۰ هزار پناهجوی افغان به صورت جبری یا داوطلبانه از ایران بازگشتند که در این میان ۳۱۰ هزار نفر فاقد مدرک بودند.

همچنین هفت پناهجوی دارای مدرک اقامت از ایران اخراج شدند و از نقض حقوق بشر در این کشور شکایت داشتند.

کمیساریای ملل متحد در گزارش خود از وضعیت بحرانی مهاجرت افغان‌ها به ایران در مدت شش ماه خبر داد.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تاکید ورزیده است، اخراج‌شدگان از نقض حقوق بشر از جمله خشونت فیزیکی، عدم دسترسی به غذا، آب و سرویس بهداشتی مناسب، مراقبت‌های بهداشتی و همچنین توهین و تحقیر لفظی، ازدحام بیش از حد در زندان‌ها، جدایی خانواده، از دست‌دادن دارایی و پول گزارش داده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا