افغانستان

روند سبز افغانستان: وزارت دفاع طالبان درخواست بودجه دو برابری کرده است

بر اساس گزارش روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح، وزارت دفاع طالبان در سال مالی ۱۴۰۳ خورشیدی، بودجه خود را بیش از ۸۰ میلیارد افغانی درخواست کرده است، که دو برابر بودجه سال قبل (۳۹ میلیارد افغانی) می‌باشد.

این جریان سیاسی مدعی است که طالبان به دلیل کمبود دانش تخصصی، قادر به حفظ اسرار و اسناد مخفی مربوط به بودجه بخش‌های امنیتی خود نیستند.

همچنین افزایش بودجه پیشنهادی را ناشی از افزایش تهدیدها و رقابت‌های داخلی میان اعضای این گروه دانسته است.

بررسی آمار نشان می‌دهد که وزارت دفاع طالبان بخش عمده این بودجه را صرف ریاست‌های جنگ‌افزار و تخنیکی، اکمالات و بخش اداری کرده است، به طوری که بودجه ریاست اسلحه جنگ‌افزار و تخنیک از ۶۲۵ میلیون افغانی در سال گذشته به بیش از ۲۱ میلیارد افغانی در سال جاری افزایش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا