افغانستان

ریاست اطفاییه کابل در حال گسترش شبکه استیشن‌های خود در پایتخت

ریاست عمومی رسیدگی به رویدادها و اطفائیه کابل تحت حاکمیت طالبان اعلام کرده است که در حال افزایش تعداد ایستگاه‌های خود در سراسر پایتخت است. این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به رویدادهای طبیعی و غیرطبیعی در شهر صورت می‌گیرد.

محمد عوض ابوبکر، معاون تمرینات این ریاست گفت، تعداد ایستگاه‌های موجود در حال حاضر برای پاسخگویی به نیازهای شهر کافی نیست و با توسعه شهر، تعداد بیشتری ایستگاه در کابل و سایر ولسوالی‌ها مورد نیاز است.

او افزود که در یک سال گذشته نزدیک به دو هزار رویداد طبیعی و غیرطبیعی در سطح کشور به ثبت رسیده است.

برخی شهروندان کابل نیز خواستار تلاش بیشتر ریاست اطفائیه و افزایش پوشش ایستگاه‌ها در سراسر افغانستان هستند تا به موقع به رویدادها رسیدگی شود.

یکی از باشندگان کابل گفت: «اطفائیه باید در سراسر ۳۴ ولایت گسترش یابد تا بتواند به موقع به رویدادها رسیدگی کند و از بروز خسارات جلوگیری کند.»

مسوولان ریاست عمومی رسیدگی به رویدادها و اطفائیه نیز از افزایش تجهیزات و پرسنل خود برای ارائه خدمات بهتر در کابل و سایر مناطق کشور خبر داده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا