پناهندگانحقوق بشر

اخراج بیش از 2 هزار مهاجر افغانستان از کشور ایران

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که بیش از 2 هزار مهاجر اهل افغانستان پس از اخراج از سوی ایران دوباره وارد کشور شدند.

این وزارت روز دوشنبه، سوم ثور با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که به تعداد دو هزار و ۶۰۰ نفر مهاجر مقیم ایران به (تاریخ های ۳۱ حمل و اول ثور) وارد کشور شدند.

بر بنیاد خبرنامه مهاجرین تازه اخراج شده از سوی ایران ازطریق مرز اسلام قلعه هرات دوباره وارد کشور شدند.

آمر سرحدی اسلام قلعه می گوید که برگشت کنندگان شامل خانواده ها و مجردین می باشد و تعدادی از آنان جهت دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

از سوی هم وزارت امور مهاجرین تصریح کرده است که ۴۶ تن اطفال بی سرپرست به موسسه WARCHILD جهت شناسایی خانواد ها ی شان معرفی شدند.

وزارت امور مهاجرین درحالی از بازگشت مهاجرین از کشور ایران خبر داده است که در ماه‌های پسین موج اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشور ایران به ویژه پاکستان افزایش یافته است..

 

دکمه بازگشت به بالا