افغانستان

شبکه حقانی قالین‌های مورِ خانۀ مارشال دوستم را به سفیر پاکستان تحفه داد

شبکه‌ زیرفرمان خلیل الرحمن حقانی، تمام قالین های مور خانۀ مارشال دوستم را به سفیر پاکستان تحفه داده است. قالین های آنتیک خانه دوستم هم اکنون به خانۀ سفیر پاکستان انتقال داده شده اند.

این خبر ممکن است مزاج ثروت اندوزان سیاسی مانند عطا نور، محقق، خلیلی، امرالله صالح، یونس قانونی، بسم الله محمدی و صدها تای دیگر را خراب کند. ناظرمحلی به گزارشنامه افغانستان نوشته است که به زودی از کاخ ها و اماکن زینتی سرمایه داران جمهوری، تنها دیوارهای خالی باقی خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا