افغانستان

تاجران رسانه‌ای کجایند؟؟؟

فوزیه وحدت، گوینده‌ی آریانا نیوز: تاریخ 13 نوامبر که شوهرم “حمیدالله سیغانی” به شهادت رسید، بخاطر اینکه من در فاتحه شوهرم مصروف شدم 20 روز به وظیفه خود که گوینده گی در شبکه جهانی اریانا نیوز بود، رفته نتوانستم به همین دلیل مرا از دفتر اخراج کردند.
زمانیکه برای ادامه کار به اریانا مراجعه کردم از من خواستند که باید استعفا بدهم چون 20 روز رخصتی کردم و یادأور شدند که باید روز سوم شهادت شوهرم به دفتر میامدم اما قناعت نکردم و مرا منفک کردند.
و این اداره دلایل منفکی من را ” در دوره امتحانی 20 روز رخصتی ذکر کرد، درحالیکه من 11 سال در این شبکه کار کردم این دوره امتحانی من چطور به پایان نرسید؟
اما….
مطابق اصول این اداره زمانیکه کارمند اعضای درجه یک خانواده اش را از دست میدهد یک مقدار امتیاز از سوی این اداره به کارمند پرداخت می شود اما با اینکه این امتیاز را برایم پرداخت نکردند، یک ماه معاش که کارمند منفک میگردد حق مسلم کارمند است نیز پرداخت نگردید.
با اینکه مکررأ این معاش را خواستم و تکرار گفتم که برای مراسم 40 شوهرم واقعا به این معاش نیاز دارم اداره #اریانا و آریانا نیوز از این امتیاز نیز مرا محروم کرد و پرداخت نکردند.
منفکی من دلایل دیگری داشت که بعدأ ذکر خواهم….
اما بخاطر دفاع از حق ام به کی مراجعه کنیم؟
کدام نهاد؟
کدام اداره ؟
کدام کمیته؟
این است وضعیت ژورنالست ها در افغانستان!

مریم مسیح

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا