جهان

نخستین نشست نماینده‌گان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در ازبکستان آغاز شد

ازبکستان میزبان نخستین نشست نماینده‌گان ویژه کشورهای همسایه افغانستان است.

این نشست در تاشکند، پایتخت اوزبیکستان، برگزار شده است. نماینده‌گان ویژه کشورهای ازبکستان، ایران، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان در این نشست حضور دارند.

وضعیت فعلی افغانستان، تعامل دوطرفه کشورها برای حل مشکلات کنونی، تأمین ثبات درازمدت و کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از موضوعات مورد بحث نخستین نشست نماینده‌گان ویژه کشورهای همسایه افغانستان گفته شده است.

این نشست بدون حضور نماینده‌گان طالبان برگزار شده است.

گفتنی‌ است که بیشتر کشور‌های اشتراک‌کننده این نشست از روابط پرتعامل با طالبان برخوردارند.

دکمه بازگشت به بالا