افغانستان

برملا شدن اسناد «تجارت برده» خاندان سلطنتی بریتانیا

ارتباط خاندان سلطنتی بریتانیا با تجارت برده داری با انتشار اسناد تاریخی بر ملا شد.

چارلز، پادشاه بریتانیا اجازه تحقیق درباره ارتباط تاریخی خاندان سلطنتی بریتانیا با برده داری در دوران استعماری را صادر کرده است.

این بیانیه پس از انتشار اسناد دیده نشده‌ای صادر شد که نشانگر انتقال یک هزار پوند از یک شرکت افریقایی فعال در برده داری به ویلیام سوم پادشاه بریتانیا در قرن هفدهم است.

گروهی از روزنامه نگاران انگلیسی از چارلز، پادشاه بریتانیا خواسته اند به دلیل ارتباط خاندان سلطنتی با برده داری عذرخواهی کند.

یک شهروند کنیایی گفت: ما نمی‌توانیم در این باره تحقیق کنیم. آن‌ها خودشان باید بیایند و بگویند واقعا چه اتفاقی افتاده است، زیرا همه کسانی که در تجارت برده داری فعالیت می‌کردند به دنبال کشوری برای اجرای مقاصدشان بودند.

خاندان سلطنتی بریتانیا می‌داند در گذشته چه اتفاقی افتاده است. در آن زمان خاندان سلطنتی از برده داری سود می‌برد. خاندان سلطنتی باید غرامت بپردازد.

دکمه بازگشت به بالا