افغانستان

قیام زنان معترض تخاری به افزایش فشار طالبان جهت اعمال حجاب اجباری

شماری از زنان معترض در تخار می‌گویند، نسبت به فشارهای طالبان برای اعمال حجاب اجباری مورد نظر این گروه بر تمامی زنان در این ولایت اعتراض دارند.

این زنان در فضایی سربسته امروز تجمع کردند و علیه سیاست‌های سختگیرانه طالبان شعار دادند.

براساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها، زنان شعارهایی علیه نکاح اجباری و حجاب اجباری در رژیم طالبان سر داده‌اند.

یکی از این معترضان گفته است که طالبان در روزهای اخیر زنان را در سطح جامعه و در ملاء عام به دلیل نپوشیدن برقع، ‌حجاب مورد نظر این گروه لت و کوب و شکنجه کرده‌اند.

زنان معترض از جامعه جهانی خواسته‌اند تا از به رسمیت شناختن طالبان و رژیم این گروه در افغانستان خودداری کنند.

به باور این زنان، به رسمیت شناختن این گروه و رژیم آن‌ها به معنای زنده به گور کردن زنان و دختران در افغانستان است.

این در حالی است که طالبان در جریان دو سال گذشته شدیدترین محدودیت‌ها را علیه زنان در افغانستان وضع کرده‌اند و این قشر را از تحصیل، کار، گشت و گذار آزادانه و خدمات رفاهی اجتماعی محروم ساخته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا