آموزشافغانستانجهان

عفو بین‌الملل خواستار وضاحت طالبان پیرامون ممنوعیت تحصیلی زنان افغان شد

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه خواست‌ها برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان، یک‌بار دیگر خواستار پاسخ‌گویی طالبان در قبال ممنوعیت تحصیل زنان شد.

این سازمان اعلام کرد که پس از دو سال از ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، هیچ تغییری در وضعیت رخ نداده و آینده دختران افغان در معرض خطر است.

برخی دانش‌آموزان و دانشجویان نیز در گفتگو با رسانه‌ها ابراز نگرانی کردند که طالبان حقوق اساسی آنان را سلب کرده است.

اما سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکید کرد که آن‌ها مکلف به عمل به خواست دیگران در قبال حقوق زنان نیستند مگر این‌که آن‌ها بر طالبان حاکم شوند.

این در حالی است که سازمان ملل نیز نشستی برای بررسی آپارتاید جنسیتی علیه زنان در افغانستان برگزار کرد و نمایندگان آن ابراز نگرانی عمیق کردند.

به نظر می‌رسد فشارهای بین‌المللی برای تغییر رویکرد طالبان در قبال حقوق اساسی زنان و دختران افغان همچنان ادامه خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا