افغانستاناقتصادپناهندگانزندگی

برنامه جهانی غذا هشدار داد؛ فرصت زنان در افغانستان برای زندگی رو به نابودی است

برنامه جهانی غذا نسبت به وضعیت بحرانی زنان و کودکان در افغان خبر داده و هشدار داده است که زندگی برای این اقشار در کشور روز به روز در حال بدتر شدن است.

این سازمان ویدیویی از یک کلینیک در قندوز منتشر کرد که تنها امید زنان برای درمان است و گفت، منابع مالی در افغانستان برای کمک رسانی برای یک میلیون مادر کاهش یافته و زندگی دشوارتر شده است.

کیونگ نان پارک، مدیر بخش اضطراری گفت، زنان در حال از دست دادن آخرین شانس بقای خود و فرزندانشان هستند و افزود، زنان با ممنوعیت حضور در جامعه و عدم دسترسی به درآمد روبرو هستند.

برنامه جهانی غذا در ادامه تاکید ورزید که زنان این سازمان نیاز به یک میلیارد دالر بودجه دارد تا کمک‌ها را در افغانستان ادامه دهد.

رییس اجرایی این سازمان اعلام کرد، بدون تامین بودجه، سازمان امدادی جهانی غذا مجبور به ترک افغانستان می‌شوند.

نان پارک در انتها تصریح کرد که بحران مالی جاری برای افغانستان، بدترین شرایط را در تاریخ ۶۰ ساله برنامه جهانی غذا رقم زده است.

 

دکمه بازگشت به بالا