افغانستانپناهندگان

اخراج اجباری؛ بیش از 2 هزار مهاجر افغان از کشور ایران و پاکستان وارد کشور شدند

در ادامه روند اخراج اجباری شهروندان اهل افغانستان از کشور پاکستان و ایران، وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست از بازگشت بیش از دو هزار مهاجران افغان از کشور پاکستان و ایران خبر داده است.

این وزرات روز چهار‌شنبه، بیست و دوم قوس با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته است که حدود یک هزار و 200 تن از مهاجرین اهل افغانستان به تاریخ (21 قوس) دوباره به کشور برگشت نمودند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افزوده است که این تعداد مهاجرین به صورت جبری از سوی کشور پاکستان دوباره به کشور اخراج و برگشت داده شدند.

با این حال وزارت امور مهاجرین تصریح کرده است که این تعداد مهاجرین مقیم پاکستان پس از اخراج از سوی پاکستان از طریق گذرگاه سپین بولدک وارد کشور شدند.

این وزارت به نقل از آمریت سرحدی اسلام قلعه گفته است که مهاجری تازه عودت کننده که شامل خانواده‌ها و مجردین بودند به گونه اجباری از کشور ایران برگشت داده شدند.

در همین حال وزارت امور مهاجرین همچنان از اخراج یک هزار و 518 تن از مهاجرین افغان از کشور ایران خبر داده است.

این وزارت به نقل از آمریت سرحدی اسلام قلعه گفته است که این تعداد مهاجرین به تاریخ( 21 قوس) از طریق مرز اسلام قلعه هرات وارد افغانستان شدند.

این وزارت تصریح کرده است که خانواده‌ها و مجردین شامل افراد عودت کننده می‌باشد.

این وزارت تصریح کرده است که برگشت کننده گان پس از ثبت در اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

 

دکمه بازگشت به بالا