افغانستان

برگشت نزدیک به دو هزار مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امارت اسلامی اعلام کرده است که نزدیک به دو هزار مهاجر افغانستان پس از اخراج از سوی پاکستان و ایران دوباره به کشور برگشت نمودند.

این وزارت روز چهارشنبه، دوم حوت با نشر خبرنامه‌ای گفته است که حدود یک هزار و 666 تن از مهاجرین افغان به تاریخ اول حوت وارد کشور شدند.

با این حال در خبرنامه آمده است که مهاجرین یاد شده از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات به کشور برگشت نمودند.

در همین حال این وزات تصریح کرده است که مهاجرین برگشت کننده به گونه داواطلبانه و اجباری وارد کشور شدند.

از سوی هم وزارت امور مهاجرین همچنان اعلام کرده است که دو صد و 24 تن از مهاجرین افغانستان پس از اخراج از سوی کشور پاکستان به تاریخ اول حوت وارد کشور شدند.

گفتنیست که مهاجرین تازه برگشت داده شده از این کشور از طریق مرز سپین بولدک ولایت قندهار و مرز تورخم ولایت ننگرهار دوباره برگشتند.

این درحالی است که اخیرا ایران و پاکستان شهروندان فاقد اسناد قانونی را از این کشور ها اخراج می‌کنند.

 

دکمه بازگشت به بالا