افغانستان

اکثریت ساحات شهر سرپل به دست طالبان سقوط کرد

منابع محلی می گویند که طالبان ساختمان های ادارات حکومتی در شهر سرپل را صبح امروز تحت کنترول درآورده و مقام های ولایتی به کندک اردوی ملی در مرکز این ولایت رفته اند.

برخی باشنده های محل و کارمندان حکومت که نمی خواهند نام های شان در گزارش ذکر شوند، می گویند که مقام ولایت، قوماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و اداره های دیگر حکومت که در حوزۀ دوم شهر سرپل موقعیت دارند، تحت کنترول طالبان درآمده است.

آنها می گویند که از جمع سه حوزه امنیتی این شهر، حوزۀ اول نیز در کنترول طالبان می باشد و مقام ها و نیروهای دولتی از حوزه اول و دوم به کندک اردوی ملی که در مربوطات حوزه سوم در منطقه «نوروزسیته» موقعیت دارد، رفته اند.

این منابع، حوالی ساعت ۹:۱۵ صبح امروز به پژواک گفتند که در حال حاضر درگیری ها در شهر متوقف شده است.

عبدالحق شفق والی سرپل بدون ارایه جزئیات می گوید که مقام ولایت را ترک نموده و به کندک اردوی ملی رفته است.

قاری یوسف احمدی یک تن از سخنگویان طالبان گفته است که اکثریت ساحات شهر سرپل مثل حوزه اول، چوک شهر سرپل، محبس عمومی، قومندانی امنیه، و تمام ریاست های حکومت تحت کنترول طالبان درآمده است.

او می گوید که ۱۵ موتر رینجر، ۱۰ عراده تانک هاموی، و صدها میل اسلحه سبک و سنگین به تصرف طالبان قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا