افغانستان

تجهیز جبهه‌ مقاومت‌ملی به نیروی‌هوایی‌ گامی بسیار ارزش‌ناک است

ظهورِ جدیدِ هند در معادلات افغانستان

پشتونیزه‌سازی افغانستان هرگز ممکن نیست.

تجهیز جبهه‌ی مقاومت‌ملی به نیروی‌هوایی‌ گامِ‌ بسیار ارزش‌ناک است.

تبصره‌یی‌ بر یک‌گزارش
نوشته‌ی محمدعثمان نجیب
خبرهایی منتشر شده‌اند که هند در یک تغییر پساسکوت و دو دلی در معادلات افغانستانِ پیشاطالبان با برنامه‌های جدید حمایتی از جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان آماده‌ی فعال شدن است.‌ اقدامی‌که در چندماه پس از سپردن‌قدرت توسط غنی و کرزی و عبدالله و سایر خائنین به پاکستان و اشراف پاکستان زیر پوشش طالبان صورت گرفت. در فاصله‌ی‌زمانی پسا استقرار طالبانی که‌ظاهراً جهان‌را در بهت فروبرد صورت گرفت. مشکل‌دایمی سیاسی هند در معادلات افغانستان ترجیح‌دادن فعل و انفعالاتِ سیاسی نظامی و جهانی در کشور ماست. هرچند هرکشور منافع خودرا می‌بیند اما هند مدام‌دیرتر می‌جنبد.
شبکه‌ی خبری زیرنام فراخبر در آخرین گزارش منتشره‌اش که از یوتیوپ منتشر کرده است از قول منابع CIA و MI6 گزارش‌داده که هند به‌توافق و آگاهی آمریکا و‌ بریتانیا در‌حال انجام‌مذاکره باتاجیکستان و ازبیکستان برای احداث یک فرودگاه‌نظامی در حصارک تاجیکستان است.
این اقدام در نوع خود گام‌ بسیار مهم و سازنده برای بلندبردن روسیه‌ی رزمی و‌ پشتیبانی جبهه‌ی مقاومت‌ ملی به‌رهبری مسعودِ پسر است. افغانستان که به‌‌طور دایم آزمایش‌گاه قدرت‌نظامی و برنامه‌های سیاسی جهان است با چنان اقدام وارد بخش‌‌جدیدی از حیاتِ‌پرآشوبِ‌خود می‌شود. جهان حتا امپریالیسم آمریکا و بریتانیا دانستند که سپردن قدرت به یک گروه‌وحشی با کابینه‌ی علنی‌تروریستی و تحت مدیریت رهبران وحشی‌تر از آنان در سیاست پاکستان و حمایت از سیاست پشتونیزه‌سازی افغانستان یک اقدام احمقانه و غیرِ‌عملی بود. اگر جهان در‌ پی خبط بزرگی که علیه ملت ما مرتکب شد به خود نیاید انتظاری جزء تکرار حوادث خونین‌تر از یازده‌ی سپتامبر نه‌داشته باشد.
وقتی همه سازوبرگ‌نظامی هوایی افغانستان در حصارک تاجیکستان جابه‌جا می‌شود معنای آن است جهان رفته‌رفته حمایت از جبهه‌ی‌مقاومت را تنها راهِ‌برگشت به امنیت‌جهان می‌دانند. آنان در فکر افغانستانی ها نیستند. اما به این نتیجه رسیده اند که بدیل همه جنایات شان کمک‌رسانی به‌جبهه‌ی مقاومت است. جبهه‌ی مقاومت ملی که تا‌کنون غیر از تاجیک‌ستان حمایت مردانه و انسان‌دوستانه‌ی جهان را نه داشت توانست با امکاناتِ صفری اما عزم و اراده‌ی‌قوی و نیتِ‌نیک و توکل‌به‌خدا بیرق دفاع از سرزمینِ ما را بلند کند و‌ درکم‌ترین فرصت زمانی اما باتقدیم قربانی ها و شهادت‌های رزمنده‌گان راه آزادی وطن از حیثیت و اتوریته‌ی خاصی برخوردار گردد و‌ روابط‌سیاسی گستره‌ی رسمی با بیش‌تر سازمان‌ها و کشورها داشته باشد.
انتقال چهل فروند‌جنگنده‌ و چرخ‌بال افغانستان از ازبیکستان به تاجیکستان موقعیت‌دفاعی‌جبهه را قوام می‌بخشد. حالا که تقریباً همه کشورهای مطرح جهان چراغ‌سبزی برای رهایی ملت افغانستان از یوغ استبداد طالب و پاکستان روشن کرده‌اند باید آن‌را هم‌چنان روشن نگه‌دارند. تنها ایجاد پای‌گاه‌هوایی بسنده نیست. به اکمالاتِ بی‌توقف و متواتر لوژستیکی فرودگاه، ترمیم هواپیماها، انکشاف تعداد هواپیما‌های اکمالاتی و‌ جنگنده‌ها، آموزش ‌و پرورش خلبانان و گروه‌های ایمنی ‌و تخنیکی و فرماندهی‌هوایی هم‌مبادرت ورزند. خبرهای منتشر شده نشان‌می‌دهند که روسیه هم عقلِ از دست‌داده‌ی خودرا بازیافته است. این همه اقدامات به فرزندان‌رشید و‌ مبارزان راه‌آزادی‌افغانستان که حقیقتاً در سنگرهای رزم ‌و مجاهدت قرار دارند و هرگز عکس‌های‌ فیسبوکی مغایر کار عملی‌شان از خود نشر نه‌کرده‌ اند کمک می‌کند تا روحیه‌ی بلند و‌ بلندتر داشته باشند. فرزندان وطن راه‌تان به کمک خدا به مسیر افتخار و‌ پیروزی است. ما درک می‌کنیم که شماها در سردی‌زمستان زیر بیست و سی درجه‌ی منفی در سنگرها و کوه‌پایه‌های شمال ‌‌و پنجشیر و اندراب‌ها و چی‌‌ رنج‌ها را متقبل می‌شوید.

حکومتِ هند متوجه باشد:

سیاست‌های کج‌دار و ‌مه‌ریر بیست سال اخیر تان نشان داد که باوجود رقابت علیه پاکستان هزینه‌های سنگینی صرف ساختارهای افغانستان کردید. اما هرگز از حمایت برای تداوم حکومت‌های تک‌تباری پشتون رهبر هم دست‌بردار نه‌بودید. حتا کرزی خطاب به شما گفت که در درگیری‌های احتمالی آمریکا و‌ شما با پاکستان در کنار پاکستان می ‌ایستد. اما شما نه‌تنها او را ملامت‌ نه‌کردید که به هم‌دستی با او و بعد‌ها غنی خاین و فراری مادر فروش بزرگ‌ترین ضربه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را برای اقوام غیرپشتون به خصوص پارسی‌گویان وارد کردید. حقیر تمام آن خیانت‌های سرویس استخباراتی شما را قبلاً افشا کرده‌ام. سقوط کابل‌بانک، سقوط‌خطوط‌هوایی تاجیکان، نظارت مستقیم راجاگوپتا عامل استخباراتی شما از امور کابل‌بانک و انتقال میلیون‌ها دالر توسط خودش به بانک‌‌ها و حساب‌های شخصی در هندوستان، عقب نشینی های مصلحتی سیاسیون تان از حمایت عامِ مردم افغانستان به مشوره‌ی غنی‌کرزی. و ده‌ها مورد جفاهای دیگری بود که در حق تاجیکان و پارسی‌گویان افغانستان کردید. حالا هم دیر نه شده امیدواریم در این اقدام تان پابر‌جا بمانید تا روزی سپاس‌گزاری از سیاسیون شما هم کنیم. از ملت بزرگ هند که همیشه ممنون هستیم. چون خود‌شان با‌گرسنه‌گی در جاده‌ها خوابیدند ‌و کمک‌های شان را به کشور ما فرستادند. و ناسپاس‌هایی هم از همان تباری را دیدیم که با کمک‌های شما در مجلس‌ملی افغانستان چی کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا