افغانستان

وزیر خارجه هند: دهلی‌نو به‌دور از مسایل سیاسی در پی کمک به مردم افغانستان است

وزارت خارجه هند می‌گوید که این کشور با فرستادن تیم تخنیکی به کابل در جستجوی راه‌های برای کمک به مردم افغانستان به دور از مسایل سیاسی است.

جی شنکر، وزیر خارجه هند به روز پنج‌شنبه، ۱۸ جوزا در یک کنفرانس خبری در دهلی‌نو گفت که به همین منظور یک تیم تخنیکی را به سفارت این کشور در کابل فرستاده است.

این دومین باری است که هند تیم‌های تخنیکی خود را به کابل می‌فرستد.

براساس گزارش‌ها جی شنکر گفته است که این تیم موظف است تا وضعیت را نظارت کند و دریابد که هند چگونه می‌تواند از مردم افغانستان حمایت کند.

وزیر خارجه هند افزود که اکنون تمرکز هند در بارۀ مسایل سیاسی اندک و در خصوص حمایت از افغان‌ها بیشتر است.وزیر خارجۀ هند همچنان گفت که این کشور پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، دیپلومات‌ها و کارمندان سفارت خود را از افغانستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی بیرون کرده است.

کاری که به گفته او بسیاری از کشورهای دیگر هم انجام داده‌اند.جی شنکر افزود که دهلی‌نو با گذشت زمان یک تیم تخنیکی را به سفارت هند در کابل فرستاد و این تیم بخاطر نظارت بر اوضاع افغانستان و پشتی‌بانی از مردم افغانستان آنجا حضور دارد.

وزیر خارجۀ هند همزمان به روز پنج‌شنبه با شماری از سیک‌های افغانستان در غرب دهلی‌نو نیز دیدار داشته و در بارۀ تسهیلات صدور ویزۀ هند به آنها صحبت کرده است.

دکمه بازگشت به بالا