افغانستان

تلاش‌های حقانی برای حفظ رژیم خودخوانده؛ مردم از طالبان حمایت کنند

حقانی، وزیر امور داخله طالبان و از افراد تحت تعقیب این گروه در جامعه بین‌المللی در سفر اخیر خود به فاریاب بر لزوم حمایت مردم افغانستان از رژیم خودخوانده این گروه تاکید کرده است.

آقای حقانی در دیدار با مقام‌های محلی، بزرگان و شماری از مردم ساکن در فاریاب خواستار حفظ وحدت مردم در حمایت از رژیم این گروه شده است.

او در این سفر گفته است، قربانی مردم و مجاهدین در فاریاب زیاد است و تنها دلیل این قربانی‌ها این است که اقوام متحد هرچقدر هم که درگیر چالش‌ها شوند، به دلیل وحدت از سوی خدا قوت می‌گیرند.

او همچنین تاکید کرده که در رژیم این گروه تعصب جایی ندارد و مقامات طالبان نیز بدون تبعیض برای رشد و ترقی مردم کشور کار می‌کنند.

وی ادامه داد، چالش‌های بسیاری در بخش بازسازی و انکشافی این ولایت وجود دارد و مردم باید این چالش‌ها را شناسایی کرده و به طالبان گزارش دهند تا آن‌ها از رهبر خود برای برطرف کردن این چالش‌ها اجازه بگیرند.

همزمان، والی طالبان در فاریاب نیز گفته است که هیچ خلا امنیتی در این ولایت وجود ندارد و رژیم طالبان در تلاش است تا چالش‌ها برطرف شوند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طالبان در رده‌های بالای رژیم خود غیر از افراد عضو خود و مولا را راه نمی‌دهند و تمامی روسای ادارات مختلف افغانستان را نیز از افراد خود یا وابسته به خود قرار می‌دهند.

دکمه بازگشت به بالا