آموزشافغانستان

سقوط نظام جمهوری سبب تشدید بحران کار کودکان در افغانستان شده است

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان اعلام کرده که از هر پنج کودک، یک کودک در افغانستان مجبور به کار و کسب درآمد است.

بر اساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل که روز دوشنبه، بیست‌وسوم جوزا منتشر شده، حدود 22 درصد از کودکان در افغانستان مشغول انجام کارهای خطرناک هستند.

یونیسف همچنان اعلام کرده که آخرین تغییر رژیم (سقوط نظام جمهوری و رویکار آمدن طالبان) و بحران انسانی نقش برجسته‌ای در وادار کردن کودکان به کار داشته است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی یونیسف، 1.6 میلیون کودک در افغانستان کار می کنند اما یک مقام حکومت سرپرست (طالبان) از وزارت کار و امور اجتماعی در یک نشست در کابل گفت: «بیش از سه میلیون کودک در خیابان ها به کارهای کمرشکن مشغول هستند.»

کودکان در افغانستان بخشی از 160 میلیون کودک در جهان هستند که به جای رفتن به مکتب مجبور به کار و کسب درآمد برای خانواده‌های خود هستند.

علاوه بر کار، یونیسف اعلام کرده است که بی ثباتی غذایی و سوءتغذیه از تهدیدات حیاتی برای کودکان در افغانستان محسوب می شود.

از زمان بازگشت طالبان که به قدرت در آگوست 2021، بحران های بشردوستانه همراه با گرسنگی و فقر جدی در افغانستان جنگ زده چندین برابر شده است.

میلیون ها نفر از جمله مردان، زنان و کودکان نیاز مبرمی به کمک های حیاتی دارند، زیرا هزاران نفر شغل خود را از دست داده اند و به شدت به دنبال راه هایی برای زنده ماندن هستند.

 

دکمه بازگشت به بالا