افغانستان

نهم سنبله به مناسبت «روز خروج آخرین عسکر امریکایی از افغانستان» رخصتی اعلام شد

اداره امور حکومت موقت از تصویب طرح وزارت کار و امور اجتماعی خبر داده که طبق آن نهم سنبله به مناسبت «روز خروج آخرین عسکر امریکایی از افغانستان» رخصتی خواهد بود.

این اداره روز شنبه، بیست‌وهفتم جوزا در خبرنامه‌ای نوشته که در ۳۵مین جلسه کابینه طرح ارایه شده از جانب وزارت کار و امور اجتماعی، با رخصتی تاریخ (۹) سنبله، روز خروج آخرین عسکر امریکایی از افغانستان با شروع سال جدید هجری قمری تائید گردید.

در این خبرنامه مشخص نشده که در کنار نهم سنبله، چند روز برای شروع سال جدید هجری قمری رخصتی خواهد بود.

گفتنی است که آخرین سرباز آمریکایی به تاریخ نهم سنبله افغانستان را ترک کرد. خروج نظامیان خارجی به رهبری امریکا طبق توافقنامه‌ی دوحه عملی شد اما حکومت سرپرست طالبان مدعی‌ است که افغانستان را فتح کرده و بر جنگ با امریکا غالب شده است.

 

دکمه بازگشت به بالا